საბროკერო მომსახურება

საბროკერო მომსახურება

„მინტრანსი“ გთავაზობთ საბროკერო მომსახურებას, რაც მოიცას ტვირთების საექსპორტო დეკლარაციების მომზადებასა და სხვა საბაჟო ფორმალობების მოგვარებას.
ჩვენი ბროკერი დაგეხმარებათ პორტებში, ტერმინალებსა და საწყობებში სატვირთო ოპერაციების მოგვარებაში. ტვირთის დეკლარირებაში საბაჟო ფორმალობებისათვის.