სახმელეთო გადაზიდვები

სახმელეთო გადაზიდვები

მთლიანი მანქანით ტრანსპორტირება
ჩვენი კომპანიის ყველაზე ძლიერი მხარე სამანქანო გადაზიდვებია. გთავაზობთ ყველანაირი მოცულობის ტენტებს და ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ტრაილერებს.
თქვენი სურვილის შემთხვევაში, შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ტრანსპორტი ორმაგი რეჟიმით (ერთ ტრაილერში დაცული იქნება როგორც +, ასევე - რეჟიმი).
ვმუშაობთ როგორც ევროპის, ასევე დსთს, რუსეთის, შუა აზიისა და ამიერკავკასიის ქვეყნებზე.

ნაკრები ტვირთების ექსპედირება
ნაკრები, კონსოლიდირებული ტვირთების გადაზიდვა გულისხმობს მცირე მოცულობის ტვირთების ექსპედირებას ნებისმიერი ქვეყნიდან, „კარიდან კარამდე“ მიტანით. ტვირთებს ვაგროვებთ პარტნიორების საწყობებში და შემდეგ ვაგზავნით საქართველოსკენ.
მოცემული პირობით მოგვაქვს როგორც ჩვეულებრივი, ასევე სახიფათო (ADR - კლასის) ტვირთები.

შიდა გადაზიდვები

მცირე ზომის ტვირთების გადაზიდვა;
მთლიანი ტრაილერებით საქართველოს ტერიტორიაზე გადაზიდვა;
კონტეინერმზიდებით კონტეინერების გადაზიდვა;

„მინტრანსი“ გთავაზობთ საქართველოს ტერიტორიაზე ნებისმიერი მოცულობის ტვირთების გადაზიდვას, ასევე კონტეინერმზიდებით და ავტომზიდებით მომსახურებას.