საზღვაო გადაზიდვები

საზღვაო გადაზიდვები

„მინტრანსი“ გთავაზობთ მთლიანი გემების დაფრახტვას, საკონტეინერო გადაზიდვას (როგორც სრული დატვირთვით, ასევე ნაკრები ტვირთების) ნებისმიერი ქვეყნიდან ფოთის/ბათუმის მიმართულებით და პირიქით.
კლიენტის სურვილიდან გამომდინარე ვიყენებთ როგორც „კარიდან კარამდე“, ასევე პორტიდან პორტამდე გადაზიდვის პრინციპს.
1967 წელს, ISO-ს (სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია) მიერ, დადგენილ იქნა დღეისათვის მოქმედი კონტეინერის ნორმები:

სიგრძე: 20’, 40’, 45’, 48’
სიგანე: 8’
სიმაღლე: 8’6 – 9’6’’
1 ფუტი - 30,48 სმ