სარკინიგზო გადაზიდვები

სარკინიგზო გადაზიდვები

„მინტრანსი“ გთავაზობთ სარკინიგზო გადაზიდვებს, როგორც იმპორტისა და ექსპორტის, ასევე ტრანზიტის შემთხვევისათვის.